Mateřídouška - hudební kroužky

Hudební kroužky

Hudební kroužky na naší škole jsou založeny na křesťanských principech. Křesťanské písně (kromě vánočních koled) však obohatí náš repertoár pouze v Mateřídoušce pro starší děti, ve které nám jde také o to, aby se děti setkaly s praktickou vírou svých učitelů a tak se setkávaly i s Bohem.

 Ve školním roce 2019/2020 otevíráme dva hudební kroužky. Sedmikrásku pro mladší děti (1. - 3. třída) a Mateřídoušku pro starší děti (od 3. výše). Uvedený věk je pouze orientační, kromě věku hrají roli také individuální hudební (zejména pěvecké) dispozice dítěte. Na kroužcích budeme společně zpívat a hrát na nástroje, nebude chybět ani trochu hudební teorie. Plánujeme celkem 2 - 3 veřejná vystoupení. Pokud chcete své dítě přihlásit, vyplňte, prosím, přihlášku zde na webu a dostavte se s dítětem na červnový nebo záříjový konkurz.

Rozvrh:

Sedmikráska - pondělí 13:30 - 14:15

Mateřídouška - pondělí 16:10 - 16:55

Cena: 1200 Kč na pololetí

Poté, co vám po absolvování konkurzu bude oznámeno, že je vaše dítě přijato, zaplaťte, prosím, školné na účet č. 272121770/0300, variabilní symbol 919 a šest prvních čísel rodného čísla dítěte, tj. např. 919120530, do 10 dnů od přijetí dítěte.

ZŠ Heřmánek

Výpis akcí

Kalendářní přehled plánovaných akcí a událostí v rámci Centra pro rodinu Heřmánek.

Celý výpis akcí