Komunitní centrum Heřmánek

Reg. číslo: CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000714
Název projektu: Komunitní centrum Heřmánek

Anotace: Projekt Centra pro rodinu Heřmánek si klade za cíl vytvoření a provoz nového komunitního centra Heřmánek na Praze 8, ul. U Slovanky, jehož hlavním posláním bude integrovat rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, rodiny cizinců a seniory do komunity. Ve prospěch cílových skupin vznikne a bude realizován systém vzdělávacích, poradenských, volnočasových a environmentálních aktivit (vč.vzniku komunitní zahrady) a dále budou realizovány kulturní aktivity jako součást aktivizace místní komunity.

ZŠ Heřmánek

Výpis akcí

Kalendářní přehled plánovaných akcí a událostí v rámci Centra pro rodinu Heřmánek.

Celý výpis akcí